LALE
 
Şeklin tümü lale figürüdür. Lale ise medeniyetin sembollerindendir. Arapça "Allah" lafzına ait harfleri taşıdığından tasavvufta Allah'ın birliğini temsil etmektedir.
 
BALIKLIGÖL-BALIK
 
 
Haliliye sınırları içerisinde olmasa da Halilürrahman Gölü ve simgesi olan balık Haliliye için önemli bir simgedir. İbrahim peygamberin ismiyle anılan bir ilçenin balık simgesi olmazsa olmazıdır.
GÖBEKLİTEPE
 
Haliliye sınırları içinde bulunan dünyanın bilinen ilk tapınağı olan Göbeklitepe de önemli bir simgedir.
 
BUĞDAY
 
  
Tarımın yapıldığı ilk yerleşim yerlerinden olan Urfa için buğday önemli bir simgedir.
 
BEREKETLİ HİLAL
 
Tarihte bereketli hilal diye isimlendirilen coğrafyanın ortasında yer alan bölgemiz için önemli bir simgedir.
 
MİNARE
 
Dini bir simgesi olan minarenin yerden göklere uzanan birer şahadet parmağı olarak tevhit inancını ilan ettiği de bilinmektedir.
 
HALİLİYE’NİN H HARFİ
 
Buğday ve göbeklitepe figürüyle doğal bir “H” harfi oluşturuldu. “H” harfiyle Haliliye’nin temsili de eklenmiş oldu.
 
RENKLER:
Koyu altın sarısı renk bereket ve verimliliğin rengidir.
Mavinin koyu tonu olan renk ise ciddiyet, güven ve yardım hissi uyandıran mana içermektedir.